Poziv za dostavljanje literarnih i likovnih radova povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obratila se Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine sa inicijativom za saradnju na realizaciji Poziva za dostavljanje literarnih i likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.
U prilogu Vam dostavljamo zaprimljeni poziv za dostavljanje literarnih i likovnih radova, molimo da učenicima omogućite pristup informacijama o naprijed navednom.
Učeničke radove je potrebno dostaviti putem pošte na adresu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (Ul. Dabrobosanska 26-28, 71123, Istočno Sarajevo) najkasnije do 18.11. 2020. godine.

 

Dopis- prevencija korupcije.pdf