Reakcija na obavijesti upućene osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

Poštovani,

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo obaviješten je od strane predsjednika Sindikalnih organizacija da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo uputilo akte prema srednjim školama na području Kantona Sarajevo u vidu obavijesti o obavezi primjene Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevu, koja je objavljena u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 37/20.
Članom 1. stav (4) navedene Uredbe propisano je da su institucije u Kantonu Sarajevo dužne primjenjivati bodovanje po osnovu ove uredbe pri zapošljavanju primjenom Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada i Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 9/19 i 21/20). Međutim, članom 123. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17) propisano je, između ostalog, da se upražnjeno radno mjesto oglašava putem javnog konkursa koji se provodi u skladu s Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo koji donosi ministar uz konsultacije sa sindikatom i uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo. Podsjećanja radi, takav Pravilnik je i donesen od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 2017. godine. Navedenim Pravilnikom je, pored toga što je transparentno uređena oblast prijema u radni odnos, bitno smanjen uticaj ljudskog faktora kod provjere radnih i stručnih sposobnosti kandidata koji konkurišu za posao u oblasti obrazovanja. Dakle, iz navedenog se jasno može zaključiti da je Zakonom o srednjem obrazovanju, te Pravilnikom kao lex specialis propisima već uređena ova oblast. U prilog navedenom govori i činjenica da je članom 1. Uredbe iz 2019. godine propisano da se istom uređuje postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u Zavodima, Agencijama, Direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju s više od 50% Ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
S obzirom da se gore navedena Uredba iz 2019. godine nije primjenjivala u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona Sarajevo jer je to pitanje regulisano posebnim propisom, a imajući u vidu formulaciju odredbe iz člana 1. stav (4) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 37/20) proizlazi da se iz gore navedenih razloga ista ne može primijeniti.
Međutim, kako se radi o vrlo ranjivoj populaciji kojoj treba pomoći u ostvarivanju egzistencijalnih pitanja što je ovaj Sindikat i prepoznao kroz član 10. važećeg Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, ovim putem Vas informišemo da je Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – KantonaIni odbor Kantona Sarajevo ponovo spreman učestvovati u izradi novog Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, koji će sadržavati odredbe iz Uredbe, ali te procese, shodno odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, pokreće ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, uz dosljednu primjenu Zakona o srednjem obrazovanju i Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj; 12/18.).

Srdačan pozdrav,

Faruk Bešlić, s.r.