Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca


U vezi sa navedenim, ovim putem vam dostavljamo tekst Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, te molimo da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ovog maila, a najkasnije do utorka, 29.09.2020. godine dostavite svoje primjedbe i sugestije u kabinet predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH ili na e-mail: sssbih@sssbih.com kako bi se iste mogle objediniti i dostaviti gore navedenom Ministarstvu.

Zakon u reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – Nacrt.pdf