Realizacija nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnim srednjim školama i Praktične nastave u srednjim školama

Ministarstvu se obratila Zajednica srednjih škola prijedlogom da se nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj i Praktična nastava redovno odvija na sljedeći način:
-Praktična nastava za učenike 2. i 3. razreda na isti način kao što se odvija za učenike 1. i 4. razreda.

  • Tjelesni i zdravstveni odgoj -rad u grupama po 12 u grupi te rad u sali i na vanjskom terenu.
    Također, Ministarstvu se obratilo Udruženje profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja molbom za odvijanje nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnim i srednjim školama u školskim salama i dvorištima škola/vanjskim sportskim terenima.
    U vezi sa navedenim, obavještavamo Vas sljedeće:
    · Ministarstvo je saglasno sa realizacijom nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj za sve učenike osnovne i srednje škole u školskim salama i dvorištima škola/vanjskim sportskim terenima u grupama od maksimalno 15 učenika, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 202012021. godini za period 14.9.-9.10.2020. godine, broj: 11-34-31987-5/20 od 9.9.2020. godine.
    · Ministarstvo je saglasno da se nastava iz predmeta Praktična nastava za učenike 2. i 3. razreda realizuje na isti način kao i za učenike 1. i 4. razreda, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 202012021. godini za period 14.9.-9.10.2020. godine, broj: 11-34-31987- 5/20 od 9.9.2020. godine.

Dopis – TZO.pdf