Naredba Kriznog stožer Federalnog ministarstva zdravstva

NAREDBE ZA OBRAZOVNE USTANOVE

  1. Nastava u novoj školskoj godini 2020/2021 počinje u skladu sa zakonom/kalendarom, uz mogućnost revidiranja odluke o početku nove školske godine 2020/2021 na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije.
  2. Obvezuju se krizni stožeri kantonainih ministarstava zdravstva, da u suradnji sa kantonalnim/županijskim ministarstvom nadležnim za promet razmotre mogućnost organiziranog javnog prijevoza u kojem će se prevoziti samo učenici osnovnih škola, a sve u cilju suzbijanja širenja COVI0-19.
  3. Provođenje nastave u kantonu/županiji organizira se uz striktno i kontinuirano pridržavanje preporuka donijetih od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), kao i Preporuci za škole u kontekstu GOVID-19 za školsku godinu 2020/2021 sačinjenu od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a koja je sastavni dio ove naredbe.
  4. U cilju sprječavanja širenja GOVID-19, svaka obrazovna ustanova na području kantona/županije mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu GOV10-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana.
  5. Obvezuju se kantonaine uprave za inspekcijske poslove, kao i mjerodavni inspektori pri gradovima i oći nama, da nalože svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u čijim prostorima i tijekom provođenja obrazovnog procesa može doći do prijenosa zarazne bolesti GOV10-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provodu redovite kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih sukladno načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka, a prema preporukama mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije. Navedeno uključuje i kontinuiran pojačan inspekcijski nadzor od strane mjerodavnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja prijenosa COVID-19.
  6. Održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, odnija se uz striktno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).