Nacrt Zakona o dualnom obrazovanju

Cijenjeni,

Nakon što je Vlada Kantona Sarajeevo, 5.2.2018. godine, usvojila Smjernice za Uvođenje dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na podrucju Kantona Sarajevo, Ministar za obrazovanje, nauku i mlade, formirao je Komisiju za izradu teksta nacrta Zakona o dualnom obrazovanju (Rješenje broj: 11/04-05-13952/18 od 14.3.2019. godine).
Smjernice za Uvodenje dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama na području Kantona Sarajevo predstavljaju polazni okvir za donošenje zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo.
Članovi Komisije za izradu Nacrta zakona o dualnom obrazovanju su bili predstavnici različitih struktura, relevantnih za donošenje navedenog propisa-predstavnici Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lice i izbjeglice Kantona Sarajevo, direktori srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Strucnu pomoć u izradi teksta nacrta zakona o dualnom obrazovanja pružilo je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ.
Komisija je svoj zadatak završila u zadanom roku, ali do danas Nacrt Zakona o dualnom obrazovanju nije donesen, zbog ponuđenih određenih zakonskih rječenja sa kojima predstavnici struktura koje participiraju u realiziranju dualnog obrazovanja, nisu bili saglasni.
S obzirom na značaj navedenog reformskog procesa, Ministarstvo nije odustalo od ove aktivnosti, nego je, naprotiv, u saradnji sa njemačkom partnerskom organizacijom GIZ dodatno unaprijedilo materijal, kojim Vam dostavljamo na pažnju i mišljenje.
Ministarstvo očekuje dostavljallje mišljenja Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo na dostavljeni materijal.
S poštovanjem,

[drivr id=”1NuRd32TMev9HSuukUC46rJGoG6qWhsaD” type=”application”]

[drivr id=”1OeIgzX1gEuVM2YxUpsyaNQpd9WPd5P1u” type=”application”]