Odgovor Zajednice srednjih škola na dopis, broj: 05-2-s1/20, od 18.6.2020.godine

Poštovani,

U vezi sa navedenim dopisom kojim potražujete odluku Zajednice srednjih škola o broju učenika u odjeljenjima prvih razreda, obavještavam Vas da broj učenika u odjeljenju nije bio predmet nijednog sastanka Zajednice tokom ove školske godine, te da takva odluka nije ni donesena. Srednje škole su dostavile plan upisa u skladu sa prethodnim godinama i brojem učenika 24 po odjeljenju.

S poštovanjem,