Demant izjava

Prateći medijske istupe poslije naše press-konferencije, koja je održana 17. juna 2020. godine, a imajući u vidu Vaš akt, broj 11104-34-10293-10/20 od 11. 5.2020. godine, bili smo neprijatno iznenađeni iznesenim neistinama. Dajući pogrešne i lažne informacije, koje niste potkrijepili nijednim validnim argumentom niti dokumentom, doveli ste svjesno u zabludu javnost, kao da ste Vi i Vaše ministarstvo u pravu u vezi sa ovim predmetom.
U izjavama kažete, jednom da niste obavezni konsu1tirati Sindikat, a u drugom slučaju tvrdite da ste konsu1tirali Sindikat.
Zahtijevamo da javnosti i nama dostavite pisane dokumente kada smo održali konsu1tacije, odnosno koji je to zakonski propis spriječio da imate konsu1tacije sa nama.
Sindikat Vas i ovaj put podsjeća na zakonske propise i procedure koji su regulisani Zakonom o srednjem obrazovanju (član 178, stav 5), Zakon o Vijeću zaposlenika (članovi 21, 22, tačka 5.; 23. tačka 7.; 27. i 31), Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (član 149).
Ovo su odredbe propisa koji Vas obavezuju na konsultacije sa predstavnicima Sindikata. Napominjemo da Zakon o Vijeću zaposlenika jasno kaže da, ako nisu izvršene konsultacije, odluke se smatraju ništavnim. O ovim propisima Vaši zaposleni u Ministarstvu, a naročito pravnici (njih 7), morali su voditi računa o poštivanju propisa i zakona ove države.
Sindikat možete voljeti ili ne voljeti, odnosno uvažavati ili ne uvažavati, ali se socijalni dijalog mora provesti u skladu sa zakonom.
U Vašim izjavama tvrdite da ste imali saglasnost Zajednice srednjih škola za broj učenika u odjeljenju (24) u šk. 2020/2021. godini. Zahtijevamo da pokažete na uvid javnosti i nama taj dokument kojom ste dobili tu saglasnost.
Rekli ste u izjavama da će ova upisna politika Ministarstva “predstavljati garanciju da će se materijalni položaj radnika u školi očuvati”. Ovom izjavom opet ste pokazali nepoznavanje zakonskih propisa. Svima je poznato da Sindikat vodi pregovore u vezi sa zaključivanjem kolektivnog ugovora sa Vladom KS, a ne sa Ministarstvom. Putem kolektivnog pregovaranja Sindikat ugovara plaće, naknade i druga prava radnika u srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo. Iz ovog je uočljivo da upisna poilitika nema nikakve veze sa materijalnim položajem radnika u obrazovanju u KS.
Moramo reagovati na Vašu izjavu da u KS nemamo izražen problem tehnološkog viška u obrazovanju. Pitanje: Na osnovu kojih pokazatelja ste donijeli takav zaključak kada Vi i Vaš sektor za srednje obrazovanja niste uopće uključeni, već kompletan postupak zbrinjavanja ljudi (tehnološkog viška) vodi Komisija, sastavljena od predstavnika dva sindikata, dva predstavnika direktora i jedan predstavnik PPZ.
U izjavama (javnim i pisanim) tvrdite da postoje različiti normativi za osnovne i srednje škole. Sindikat je upoznat sa tom činjenicom, ali se ne možemo složiti sa konstatacijom da zbog zakonskih mogućnosti ne možemo ukloniti postojeću diskriminaciju u broju učenika u odjeljenju. Međutim, to ne odgovara istini. Broj učenika u srednjoj školi predviđa minimalno 20, optimalno 28, a maksimalno 32 učenika. Vidljivo je da smo mogli imati 20 učenika u odjeljenju, što smo prije 5 godina i imali, uz potpisani sporazum. Standard je dopustio da se može izvršiti dogovor u rasponu od 20 do 32 učenika u odjeljenju, ali moramo navesti činjenicu da smo u protekle 4 godine imali potpisane sporazume o 24 učenika u odjeljenju. U pismenom dopisu tvrdite da je Sindikat dao saglasnost i ove godine za narednu školsku godinu, što ne odgovara istini.
Pozivamo Vas i Vaše ministarstvo dajavnosti i nama predočite taj .fantomski” sporazum. Sindikat nijednim svojim postupkom nije želio ugroziti upis učenika u prvi razred srednjih škola. Ovim pismom Sindikat želi poslati i ministru i Vladi KS poruku da se putem socijalnog dijaloga, u skladu sa zakonom, moraju rješavati putem dijaloga i dogovora na zadovoljstvo obje strane.
Sindikat obavještava javnost da je ponosan na sve prosvjetne radnike koji su svojim punim angažmanom, uz sve poteškoće na koje su nailazili u ovo “vrijeme korone”, očuvali kontinuitet nastave, ostvarili NPiP, utvrdili i zaključili ocjene, svu administraciju završili, a uveliko se pripremaju za narednu školsku godinu.
Da smo čekali uputstva iz Ministarstva i vašu tehničku pomoć, a bez inicijative naših nastavnika, ne bismo mogli uspješno realizirati i privesti kraju.
Imajući u vidu sve ovo koliki je naš doprinos odgojno-obrazovnom radu, Sindikat neće nikome dopustiti da bude isključen iz partnerstva i dogovaranja u skladu sa zakonom. Posebno naglašavamo da su nastavnici ključni faktor u odgojno-obrazovnom radu, dok su svi ostali promjenljivi (vlade, ministri, direktori, roditelji).