Zahtjev za proširenje koordinacioonog tijela sa članovima sindikata

Koordinacija sindikata

Poštovani,


Obraćamo vam se za zahtjevom da ,,Koordinaciono tijelo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede i poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvanom pandemijom koronavirusa” (Koordinaciono tijelo) proširite sa članovima iz reda SSSBiH Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo.
Vlada Kantona Sarajevo je svojom Odlukom od 04. aprila 2020. godine imenovala „Koordinaciono tijelo“ (Službene novine KS broj 14 od 16.4.2020.godine), a da pri tome nije konsultovala Kantonalni odbor Kantona Sarajevo niti Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo.

Dopisima Kantonalnog odbora KS broj KO-IX-20/20 od 18.aprila 2020.godine upućenih Vladi Kantona Sarajevo,premijeru Nenadiću i Ministarstvu rada,socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS, ministrici Jasni Agić, te KO-IX-21/20 od 19.aprila 2020.godine, resornim ministarstvima,Kolegiju vijeća,Udruženju poslodavaca KS, predsjedniku Safudinu Čengiću, napomenuli smo da je „ Koordinaciono tijelo“ imenovano bez uključivanja i konsultacija sa predstavnicima Kantonalnog odbora sindikata kao ravnopravnog socijalnog partnera u ESV KS.

Imajući u vidu da će pomenuto „Koordinaciono tijelo“ raditi dugoročno, na pripremama i donošenju odgovarajućih preporuka, zaključaka i odluka o provođenju mjera koje imaju isključivi ekonomski i socijalni karakter zaštite privrednika i uposlenika, smatramo da je vaša obaveza uključiti i predstavnike sindikata iz Kantonalnog odbora KS.
U tu svrhu predlažemo tri predstavnika Sindikata i to;

1.Mehmed Avdagić, predsjednik sindikata zaposlenih u poljoprivredi,prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi,ugostiteljstvu, turizmu i trgovini BiH (PPDIVUT),

2.Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu u KS ,član ESV KS,

3.Ramiz Gušo, predsjednik sindikata radnika komunalne privrede KS, član ESV KS.

Nadam se da ćete se o navedenim prijedlozima očitovati što je moguće prije i o tome nas obavjestiti.

S poštovanjem,

Predsjednik

Franjo Rener,s.r