Protest zbog kršenja odredaba Kolektivnog ugovora

Poštovani,

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo oštro protestuje zbog jednostranog kršenja odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/18) i odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 52/19). Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak broj: 02-04-9386-7/20, od 04. 04. 2020. godine, kojim se određuje isplata naknada za prijevoz na posao i sa posla radnika koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo.

Ovim Zaključkom Vlada Kantona Sarajevo jednostrano je prekršila odredbe članova 5, 72. i 178. tačke 1,2 i 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja Kantona Sarajevo, te odredbe članova 5, 81. i 183. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo. Time je stvoren prostor da radnici mogu svoja prava potraživati putem suda što Sindikatu nije u interesu, jer nastanak eventualne finansijske dubioze nije opravdan u ovom trenutku.

Sindikat je zadužen da prati realizaciju odredaba kolektivnih ugovora, a na osnovu toga da traži zaštitu prava iz radnog odnosa.

U ovom slučaju Vlada KS je mogla postupiti na dva načina, i to:

  1. Da na osnovu odredbe člana 178. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo i odredbi člana 183. stav 1, 2. i 4.  Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo, ovlaštene strane potpisnice kolektivnih ugovora izvrše tumačenje odredbi ugovora koji regulišu vrijeme isplate naknade radnicima za prijevoz na posao i sa posla. Tumačenje odredaba kolektivnog ugovora daje Komisija za tumačenje, sastavljena od jednakog broja predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata. Odluka Komisije za tumačenje kolektivnog ugovora ima pravnu snagu odredaba kolektivnog ugovora.
  2. Vlada Kantona Sarajevo, u vrijeme provođenje Odluka Kriznog štaba, mogla je predložiti Sindikatima potpisivanje Sporazuma o privremenom rješenju u vezi sa isplatom naknada radnicima za prijevoz na posao i sa posla.

Sindikati, kao odgovoran socijalni partner, sigurno bi podržali prijedlog Vlade Kantona Sarajevo. U skladu sa odredbama kolektivnih ugovora, možemo pravno i decidno  regulisati te odredbe da se ne bi stvorio prostor za moguće tužbe zbog kršenja odredaba kolektivnih ugovora.

Nama u Sindikatu nije jasno kako se Vlada KS poziva na odredbe Zakona o Vladi KS i donosi jednostrane odluke koje ne važe u realizaciji odredaba kolektivnih ugovora.

Neshvatljivo je da Stručna služba Vlade KS i predlagač ovog Zaključka ne poznaju odredbe radnog zakonodavstva, a u Vladi KS i ministarstvima imamo toliko zaposlenih pravnika.

Nadam se da ćete povući nezakoniti Zaključak i sa svim sindikatima sa kojim Vlada KS ima zaključen kolektivni ugovor potpisati Sporazum o načinu realizacije isplata naknada radnicima za prijevoz prilikom dolaska na posao i odlazak sa posla.

Sindikat koji ja zastupam spreman je odmah potpisati Sporazum ili da na određeni način, putem Komisije za tumačenje kolektivnog ugovora, doprinesemo da se izvrši precizno tumačenje u skladu sa Zaključkom Vlade KS.

Ovim putem moramo Vas upozoriti da se sve odluke, zaključci, smjernice, preporuke, instrukcije, koje se odnose na socijalni, materijalni i radni status radnika, moraju  dostavljati na adresu sindikata.

Od Vlade Kantona Sarajevo očekujemo očitovanje o našim prijedlozima.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.