Izmjene i dopune Zakona o radu

Poštovani-e,
Iz SSSBIH dobio sam prijedlog izmjena ZOR.
Iz prijedloga je vidljivo da ova politička garnitura koja ima većinu u Parlamentu FBIH izlazi u susret Udruženju poslodavaca i radnike stavlja u funkciju robova i koji postaju vlasništvo poslodavaca. Ovo je antiradnička vlada i nenarodna vlada, Ovi  koji sada upravljaju izgubili su iz vida da svo bogatstvo koji imaju poslodavci stvorili su radnici  a Vlada zeli da saćuva imovinu vlasnika kapitala, jer i velika većina poslanika i članova Vlade imaju svoja preduzeća. Evo u danu kada obiljazavamo Dan armije BiH koja je saćuvala svo ovo sto imamomo i svojim zivotima, zdravljem i dijelovima tijela sa cuvala preduzeća a drugi su tu imovinu poklonili partijskim tajkunima da upravljaju našim zivotima. Ove predlozene izmjene idu direktno na standard i zivo radnika. Procitajte i dajte svoj komentar. Ovoj nepravdi treba pružiti svaki mogući otpir kroz djelovanje sindikata u smislu pritiska radnika na vlasti ako to ne uspije organizovati strajkove, proteste, neposluh radnika.
S poštovanjem,
Faruk Bešlić