Zahtjev za zaštitu prava radnika iz radnog odnosa

Poštovani,

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo informisan je od naših članova da se radnicima u ustanovama srednjeg obrazovanja i kulture  na području Kantona Sarajevo koji dolaze povremeno ili svakodnevno na posao neće isplatiti prijevoz za mjesec april 2020. godine. Podsjećamo da su direktori ustanova srednjeg obrazovanja i kulture u Kantonu Sarajevo, poštujući Vašu Instrukciju, broj: 11-34-7669-1/20 od 13.03.2020. godine,  koju ste donijeli  i odluku kojom su direktori dužni da  organizuju vrijeme, mjesto i način rada radnika. Na osnovu tih odluka pojedini radnici su obavezni svakodnevno ili povremeno dolaziti na posao pa im u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora  pripada pravo na prijevoz sa posla i na posao.  U ovom trenutku bitno je napomenuti da su sredstva za isplatu prijevoza svih prosvjetnih  i kulturnih radnika predviđena budžetom, pa samim tim nema nikakvog opravdanja niti razloga da se ovim radnicima ne udovolji konzumacija prava koja su zagarantovana Kolektivnim ugovorom.

Ukoliko se pak ovim radnicima neće isplatiti naknada za prijevoz za april 2020. godine, tražimo da instrukcijom naložite svim direktorima u Kantonu Sarajevo da izmijene ranije donesene odluke te oslobode pomenute radnike dolaska na posao.

Koristim priliku da Vam predložim da donesete Odluku  da se svim radnicima koji rade od kuće priznaju povećani troškovi električne energije, telefonski troškovi i troškovi internet konekcije u  novčanom iznosu  troškova prevoza.

U skladu sa Zakonom o pristupu informacijama molim  Vas da nam dostavite Odluku o načinu isplate troškova  prevoza i koji su to kriteriji kojim određuje ko ima pravo na troškove prevoza ili na osnovu kojeg zakona je došlo da se ne isplaćuju troškova prevoza i ko je tu odluku donio.

Srdačan pozdrav

Faruk Bešlić, prof