Informacija sa održanog sastanka koji je održan 31.03.2020. godine

Sastanku su prisustvovali predstavnici reprezentativnih sindikata i Vlade Kantona Sarajevo.
Na sastanku u zgradi Vlade KS čiji domaćin je bio premijer Kantona Sarajevo, Mario Nenadić, prisustvovali su: ministri finansija, rada sa saradnici a i privrede, predstavnik Udruženja poslodavaca KS, predsjednik KO SSS BiH, Franjo Rener, predsjednici: SSOOiO FBiH – KO KS, Saudin Sivro, SSVOONK BiH – KO KS, Faruk Bešlić, Samostalni sindikat radnika u pravosudnim organizacijama Kantona Sarajevo , Elvis Zornić, Sindikat policije KS, Sadik Ećo, Samostalni sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, Edo Selimić i predsjednik UO Sindikata komunalne privrede KS, Rasim Ljucević.
Nakon uvodne riječi premijera Kantona Sarajevo, svi predstavnici Sindikata su iznijeli stavove svojih sindikalnih organizacija. Predstavnik SSVOONKBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je naglasio da je  naš poslani dopis  koji smo poslali Vladi Kantona Sarajevo u kojem su predložene mjere i iznesenih stavovi u ime radnika u srednjim školama i ustanovama kulture te da je neophodno naglasiti dvije bitne stvari: prosvjetni i kulturni radnici  su protiv bilo kakvog smanjenja plata pa čak i minimalno, a o toj temi   u ovom momentu ne možete imati sagovornika u Sindikatu. Podsjetili smo Vladu da smo u dostavljenom dopisu Vam predložili niz mjera na koji način bi trebalo da se  realizuju uštede u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu (Pismo dostavljeno Sindikalnim organizacijama). Prosvjetni i radnici u kulturi socijalno su osjetljivi i drugo, prosvjetni i radnici u kulturi su svjesni da je zakon i kolektivni ugovor jasno definisao prava i obaveze poslodavca za vrijeme spriječenosti za obavljanje poslova, a koje su nastali ne krivicom radnika (viša sila itd.). Naglašena je prijeka potreba da Vlada, odnosno nadležno ministarstvo što prije uputi instrukciju za vođenje „šift“ listi zbog evidentiranja rada na osnovu čega će za mjesec april biti isplaćena plata i naknade radnicima. Na insistiranje predstavnika Sindikata  da se Vlada KS jasno izjasni o prijedlogu Udruženja poslodavaca, premijer Nenadić je rekao da Vlada KS nije donijela odluku o smanjenju plata te da poslije ovog sastanka ima  sastanak sa predstavnicima federalne vlasti na kojem će vjerovatno biti riječi i o ovom pitanju. Pregovori i sastanci Vlade i sindikata će se nastaviti u narednom periodu.

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.