Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović predložio 11 tačaka za spas ekonomije

Poštovani-e;

Dostavljam Vam link poreske uprave koja je predložila set mjera koje bi trebala Vlada FBIH da usvoji.

U setu mjera ne spominje se obrazovanje, nego se traži da se mijenja dio Zakona o plaćama drzavnih službenika. Ova mjera se će se lahko usvojiti na parlamentu bez saglasnosti sindikata državnih službenika. Naša politika bila je da ne pristajemo na ponudu da se i naše plaće regulišu Zakonom. Nasa vizija pokazala se dobra, jer niko ne može da smanji koeficijente za obračun plaća i niko bez nase saglasnosti ne može donijeti odluku o smanjenju osnovice za obracun plaća. Još jednom skrećem Vam pažnju, da sve konce oko plaća drže sindikati koji imaju kolektivni ugovor i da ne nasijedate izjavama članova raznih vlada da treba smanjiti plaće u javnom sektoru. Svjesni su da jednostranom odlukom o kršenju  Kol. ugovora da će se otvoriti opet “spirala” tužbi a koja je naše vlade na nivou kantona koštala mnogo i mislim da će biti pažljivi i tražiti dogovor sa sindikatima. Moj stav je, nema smanjenja plaća a možemo razgovarati o uštedama za mjesec mart naprimjer, sporazum o plaćanju prevoza itd., ali o tom ćemo razgovarati sigurno kada sve ovo prođe.

S poštovanjem ,

Faruk Bešlić