Naredba Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo od 24. marta 2020. godine

Obavještavamo Vas da je danas, 24.3.2020. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu kojom se odgađa do daljnjeg redovan odgojno-obrazovni proces u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te redovni nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

NAREDBA

Član 1.

(1) Odgađa se do daljnjeg realizacija redovnog odgojno-obrazovnog procesa u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te redovni nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
(2) Online nastava u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo se nastavlja realizirati u skladu sa instrukcijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Uputstvom za realizaciju prakse “Online nastava” za osnovne i srednje škole.
(3) Online nastava na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo se nastavlja realizirati u skladu sa odlukama nadležnih tijela visokoškolskih ustanova.

Član 2.

Odgađa se do daljnjeg rad produženog boravka u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Član 3.

Za realizaciju ove naredbe zadužuju se rukovodioci ustanova iz člana 1. ove naredbe.