Podršaka organima vlasti Kantona Sarajevo u vezi sa poduzetim mjerama u prevenciji prijetećeg “Corona” virusa

Kantonalni odbor Sarajevo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH potpuno podržava sve akcije i mjere koje su organi Kantona Sarajevo na vrijeme poduzeli, odnosno donijeli preventivne mjere u borbi protiv korona virusa u zaštiti stanovništva Kantona Sarajevo. Radnici u odgojno-obrazovnoj djelatnosti shvatili su ozbiljnost situacije i poduzimaju sve mjere i aktivnosti da ovu situaciju, tj. promjenu načina održavanja nastave najmanje osjete naša djeca, učenici i mladi Kantona Sarajevo. Prateći preduzete mjere u mnogim evropskim zemljama, primijetili smo da su kod njih donijete odluke da u ško1ama i na fakultetima nastavnici i drugi zaposleni, koji mogu svoje aktivnosti obav1jati iz kuće, tako i rade u ci1ju preveniranja mogućeg širenja virusa. Isto tako, Evropska unija je donijela odluku da svi zaposleni u administraciji mogu svoje poslove obavljati kod kuće.
Zbog toga, pred1ažem da se do sada usvojene instrukcije dopune, i to:
1. Odgajateljima, nastavnicima i profesorima, koji imaju tehničke uvjete da nastavu mogu izvoditi online iz svojih kuća, da to bude omogućeno. Također, da se i ostalim radnicima u ovim institucijama, koji svoje pos1ove mogu obav1jati iz kuća, isto omogući.
2. Svim zaposlenim u institucijama kulture, koji svoje aktivnosti mogu obavljati iz svojih kuća, da to bude dopušteno.
3. Zaposlenima u organima uprave i socijali, koji svoje poslove mogu obavljati iz svojih kuća, da to bude dopušteno.
4. Da se donese odluka o zabrani prijema stranaka u vrtiće, ško1e i na fakultete u periodu važenja donesenih mjera.