Sastanak sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo

Danas 20. ferbuara 2020. godine, održan je sastanak predstavnika Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, gospodin Saudin Sivro i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, gospodin Faruk Bešlić sa premijerom Vlade Kantona Sarajevo, gospodinom Edinom Fortom i saradnicima na temu  Prijedlog pravilnika o prijemu radnika neprihvatljiv sindikatima obrazovanja KS. Video preuzet sa portala TV SA.