Pristup informaciji, traži se

Poštovani,

na osnovu dopisa  ministrice mr. Zinete Bogunić upućenog srednjim školama a ne i Sindikatu , a koji se odnosi na aktivnosti djelovanja sindikata  i kojim se poziva na Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-2751-19.2/20 od 06.02.2020. godine. Iz dopisa  može se naslutiti da  Vlada Kantona Sarajevo, a i ministrica svojim aktivnostima djeluju suprotno konvencijama o sindikalnom djelovanju, Zakona o radu, Zakona o štrajku i direktno se miješaju u rad sindikata što je nedopustivo. Vlada Kantona Sarajevo ima za partnera u pregovorima i u svim drugim aktivnostima Kantonalni odbor. Vladi Kantona Sarajevo partner za razgovore i dogovore nije Sindikalno rukovodstvo u školama, nego isključivo organi sindikata organizovani kao Kantonalni odbor, a ovlašteni predstavnik je isključivo predsjednik Kantonalnog odbora.

Molim Vas da nam hitno dostavite Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-2751-19.2/20 od 06.02.2020. godine.

S poštovanjem,