Zahtjev za hitan sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo

Poštovana/i,

upućujemo zahtjev za hitan sastanak na kojem će tema biti:
1. Prijedlog Pravilnika o prijemu radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
Na pomenutom sastanku pored predsjednika SSOOiO F BiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo prisustvovao bi i g-din Faruk Bešlić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Srdačan pozdrav,