Prijedlog pravilnika o prijemu radnika neprihvatljiv sindikatima obrazovanja KS

Predsjednici kantonalnih odbora sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, te srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo Saudin Sivro i Faruk Bešlić danas su na konferenciji za novinare u Domu sindikata BiH kazali da je predloženi pravilnik o prijemu radnika u vrtićima i školama neprihvatljiv sindikatima.

Sivro je naveo da su nedavno od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dobili zahtjev da dostave mišljenje na Prijedlog pravilnika kojim se regulira prijem u radni odnos.

Prema njegovim riječima, u Sindikatu su jednoglasno odlučili da izraze negativno mišljenje na taj pravilnik, koje su dostavili Ministarstvu, te istovremeno zatražili sastanak s premijerom KS i kantonalnom ministricom pravde i uprave, a koji bi trebao biti održan sutra.

– Na tom sastanku ćemo tražiti od premijera da Vlada KS odbije dati saglasnost na taj pravilnik jer se njime vraćamo u period prije 2013. godine, kada je direktor primao onoga za koga je smatrao da je najpodobniji, a ne najsposobniji – istakao je Sivro.

Kako je dodao, od 2013. godine na snazi je Pravilnik kojim su definirani kriteriji i procedure prijema u radni odnos u vrtićima, osnovnim i srednjim školama KS.

Ne smije biti različitih kriterija

– Taj pravilnik, koji sadržava jasne kriterije, tumačen je pogrešno i doživio je kritike, a prošle godine Vlada KS je donijela uredbu kojom je sve ono što je u vlasništvu KS više od 50 posto, odnosno sve ustanove, preduzeća, zadužila da se prijem radnika vrši u skladu sa Zakonom o radu i uredbom Vlade KS koja definira određene procedure – naveo je Sivro.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture KS Faruk Bešlić je kazao da će spriječiti, gdje god mogu, zapošljavanje po političkoj liniji, rođačkim i prijateljskim vezama. Naglasio je da ne smije biti različitih kriterija kod prijema radnika.

Članak preuzet sa portala Avaz.ba