Informacija o vođenim pregovorima sa pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo za utvrđivanje osnovice za obračun plaće za 2020 godine

Poštovani-e,

Na zahtijev  Koordinacije Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo pokrenuti su pregovori oko utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2020. godini.

Koordinaciju Sindikata  čine slijedeći sindikati:

  1. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor, Kantona Sarajevo,
  2. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBIH-Kantonalni odbor, Kantona Sarajevo,
  3. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBIH-Koordinacioni odbor Sarajevo,
  4. Sindikat policije Kantona Sarajevo

i  pridruženi član

  1. Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika.

Delegaciju Koordinacionog odbora predvodio je predsjednik Koordinacije Faruk Bešlić.

Delegaciju na pregovorima predvodio je  premijer Vlade Kantona Sarajevo gosp. Edin Forto, a u delegaciji Vlade bili su:

  1. Lejla Brčić, ministrica,
  2. Zineta Bogunić, ministrica,
  3. Malik Garibija, ministar,
  4. Admir Katica, ministar,
  5. Amel Kovačević, ministar

Predstavnici pregovaračkih timova održali su tri sastanka

Pregovori su vođeni  u  teškoj atmosferi. Predstavnici Sindikata prije održanog sastanka dogovorili su da ne pristaju da osnovica  za obračun plaća bude niža od 330,00 KM i ona bi bila veća u odnosu na 2019. godinu za 15,00 KM ili 4,7%. Predstavnici Vlade iznijeli su stav da oni nemaju novac za povećanje osnovice za 2020 godinu i da im nije politički prioritet usklađivanje plaća u odnosu na sve zaposlene koji primaju plaće iz budžeta na području Kantona Sarajevo (analiza u prilogu).

Sindikati su na tri prethodna  sastanka predlagali različite varijante usklađivanja osnovice za obračun plaća, ali pregovarački tim Vlade nije ni na jedan naš prijedlog odgovorio pozitivno ili negativno nego su naše prijedloge primili k znanju. Ovakav pristup pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo ne predstavlja ozbiljan pristup pregovaračkom procesu i poštivanje socijalnog dijaloga kao osnov razvoja demokratskih odnosa. Vlada Kantona Sarajevo nije do sada ponudila niti jednu marku vezano za usklađivanje osnovice za obračun plaća.

Pregovarački tim Sindikata predložio je modifikovani prijedlog za usklađivanje osnovice za 2020. godinu koji glasi: „Osnovica za obračun plaća za radnike koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo u 2020. godini  da  u periodu januar, februar i mart 2020.godine  iznosi 315,00 KM kao do sada,  a da  osnovica u periodu april-decembar 2020.godine iznosi 330,00 KM“.

O ovom prijedlogu koji je  Sindikat dostavio Vladi  usmeno i pismenim putem, Vlada se nije očitovala, nego je ignorisala naš zahtjev koji je argumentovano dokazivao da su radnici  koji primaju plaću  iz budžeta Kantona Sarajevo diskriminisani u odnosu na osnovice na području FBIH, Grada Sarajeva i Općina Kantona Sarajevo.

Ne uvažavajući naš zahtjev Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020 godinu i proslijedila ga Skupštini Kantona Sarajevo na dalje odlučivanje. Upućivanje Nacrta budžeta Kantona Sarajevo bez postignutog dogovora Vlada je svjesno problem nastali problem prebacila na poslanike u Skupštini Kantona Sarajevo da oni putem amandmana  na Nacrt budžeta Kantona za 20120. godinu djeluju prema Vladi Kantona Sarajevo i na taj način ispuniti prijedlog sindikata i otklonite prijeteće narušavanje socijalnog mira.

Poštovani, imajući u vidu da ste zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo i da neki klubovi zastupnika imaju i ministre u Vladi Kantona Sarajevo, od Vas tražimo da nam se pismeno očitujete da li podržavate naš zahtjev koji je gore naveden i boldiran.

Nadamo se da ćete procijeniti situaciju i podržati naš zahtjev kako bi se sačuvao socijalni mir u Kantonu Sarajevo.

Ovo je posljednji pokušaj Sindikata da na miran način riješi nastali spor.

Ako Skupština usvoji Budžet Kantona Sarajevo bez uzimanja u obzir naših opravdanih zahtijeva, budite uvjereni da će Sindikati poduzeti sve mjere sindikalne akcije.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.