Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini su pokušaj da se na gore spomenuta teška i kompleksna pitanja daju odgovori te profesionalcima u policiji, tužilaštvima, sudovima, obrazovnim, socijalnim, medicinskim i drugim institucijama daju smjernice kako da na vrijeme prepoznaju, reaguju i poduzimaju odgovarajuće mjere u slučajevima nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. Trenutno najpriznatiji stručnjaci iz svojih disciplina, okupljeni u projektu Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS, nesebično su dali svoj doprinos izradi smjernica i podijelili svoja znanja i iskustva.

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH