Šta misli zajednica direktora o sindikatu?

Iz nepoznatog izvora dobio sam neki dokument Zajednice srednjih škola Kantona Sarajevo, koja je raspravljala o stanju u obrazovanju bez ikakvog dokumenta i analize i dokaza napravila je neke zaključke koje Vam dostavljam Vam na uvid.
Iz dokumenta je jasno da se zaključci doneseni bez argumenta i analize i da im je glavni problem što je Sindikat organizovan i što zna šta želi u odnosu na direktore škola. Glavni problem direktora je škola što smo mi kompetentni da dajemo prijedloge, radimo analize, jer u našim redovima su nastavnici koji znaju svoj posao svakako su kompetentni  i to se vidi da su članovi Komisija za kurikularnu reformu. U analizi stanja direktori ne spominju neadekvatne plaće u obrazovanju, jer zaboga dosta je da nastavnici imaju posao,  a ne bi trebali da pitaju direktore kolika je plaća, jer to njih ne interesuje. Iz dokumenta je vidljivo da oni ne bi sada da se tehnološki višak raspoređuje u škole, jer su već oni svoje prijatelje i rodbinu  kao i osobe koje je predložila politika već smjestili u škole. E to neće proći. Kada direktori otvore svoje privatne škole neka onda i primaju na posao  kako hoće i koga hoće.
Oglasite ovo na oglasne ploče i neka radnici vide kako se oni brinu za radnike i da u ovakvom sastavu direktora ne mogu imati prijatelje, nego je tu samo Sindikat da se zajedno sa članstvom odupre zahtjevima direktora i da se bori za boljitak radnika.
S poštovanjem,
Faruk Bešlić
Izvinjavamo se zbog kvaliteta dokumenta, pošto je isti slikan mobilnim telefonom i zbog autentičnosti je u tom obliku prebačen u pdf.
Cio dokument u prilogu.