Saopćenje povodom izbora “Nastavnika godine”

Povodom poziva za nominiranje odgajatelja, učitelja, nastavnika, pedagoga-psihologa, stručnog saradnika i direktora osnovnih i srednjih škola za izbor „NASTAVNIK GODINE“ u 2018/2019. školskoj godini, Kantonalni odbor SSVOONK BIH Kantona Sarajevo izdaje sljedeće

S A O P Ć E NJ E:

Veoma smo iznenađeni dopisom Kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u vezi sa pozivom i kriterijima za nominiranje za nagradu „NASTAVNIK GODINE“, koji je poslan prema školama 18. 09. 2019. godine pod brojem 11-38-33206-15.

Naime, u spomenutom dopisu je navedeno da se do 25. 09. 2019. godine, prema ovom ministarstvu, pošalju prijedlozi nominacija za ovu nagradu.

Smatramo da je ostavljeno nedopustivo malo vremena (samo 5 radnih dana) da se u školama izvrši prijava, bodovanje, odabir i formalno potvrđivanje predloženih kandidata od strane nastavničkih vijeća.

Osim toga, sami kriteriji su, u najmanju ruku, sporni i diskutabilni. Neki elementi kriterija koji se navode i boduju su tek u svom začetku, naprimjer, STEM projekat.

Osim toga, za većinu ostalih kriterija se postavlja logično pitanje – čime kandidovana osoba potvrđuje ili može dokazati da zadovoljava kriterije kada se u Kriterijima za izbor nigdje ne traži nikakav dokaz ili prateća dokumentacija.

Posebno je problematično to što kriterije iz tačke 6. – PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE – prema kojima se boduju direktori, ovjerava i potpisuje taj isti direktor, što je svojevrsni paradoks, jer se u dopisu ministarstva eksplicitno navodi da nominaciju za direktore usvaja školski odbor!

Postavlja se i sljedeće pitanje: Kako će Komisija MONKS-a utvrditi ispravnost školskih nominacija i ispunjenost uvjeta kada se uz nominaciju ne prilažu i dokazi, što smo već naveli.

Iznenađeni smo, također, i sastavom Komisije koja je, valjda, kreirala kriterije. Po kojim kriterijima su izabrani, te kako i na čiji prijedlog su imenovani?

Kratkoća roka koji je postavljen onemogućava kandidature vjerovatno velikog broja zaslužnih nastavnika, ali i zakazivanje sjednica nastavničkih vijeća, s obzirom na poslovnike koji regulišu načine i postupke kako se to radi. Prema informacijama kojima raspolažemo, u mnogim školama ovaj se poziv, upravo zbog ovog ali i svih ostalih razloga koje smo naveli, nije realizirao.

To nas navodi na zaključak da je nadležno ministarstvo cjelokupan proces svjesno unaprijed kompromitovalo, pa se pitamo da li su i nagrade unaprijed određene?

Moramo konstatovati da je u ovom važnom procesu, kao i u nekim drugim slučajevima, izgleda svjesno zaobiđen SSVOONK BiH, koji je reprezentativan i koji je putem svojih sindikalnih organizacija mogao biti kooperativan i konstruktivan, a sve u cilju kreiranja boljih kriterija i procesa u cjelini te na zadovoljstvo svih radnika u obrazovanju.

Na kraju, licemjerno je koristiti Svjetski dan nastavnika – 5. oktobar za dodjelu priznanja „NASTAVNIK GODINE“ prema ovim kriterijima i na ovaj način, a pri tome iz cijelog procesa isključiti one koji su najpozvaniji da predlože svoje kandidate.

Jer mi, koji svakodnevno ulazimo u učionicu i jedemo ovaj „kruh sa sedam kora“, najbolje znamo, između svih nas, ko i koliko zaslužuje ovu prestižnu nagradu.

Kantonalni odbor