Odgovor na pismo Ministrice za obrazovanje, nauku i mlade

Poštovana ministrice,

Sa žaljenjem konstatujemo da niste u potpunosti razumjeli naše saopštenje ili ste namjerno obrnuli red stvari:

 1.  Dan nastavnika je utvrđen i uveden u školski kalendar širom svijeta na osnovu borbe članova sindikata i svake godine se iz Brisela glavnog sjedišta – centrala sindikata čiji smo i mi članovi, šalje poster i dopis sa motom odnosno temom proslave. Ove godine je to: Mladi nastavnici: Budućnost profesije. Takođe je sugerisano da se ovaj praznik ove godine proslavi 4. ili 7. oktobra budući da pada u subotu. Bio je red da kada ste sastavljali školski kalendar i vidjeli da 5. oktobar pada u subotu konsultujete predstavnike sindikata.
 2. U septembru ove godine Vi ste sami počeli pripreme za obilježavanje ovog značajnog datuma. Podsjećamo Vas na redoslijed događanja:
  1. 18. septembra Vaš dopis vrtićima i školama sa Kriterijima za izbor „Nastavnika godine“, dok taj dopis nije poslan Sindikatima.
  2. 19. septembra naš dopis Vama za izmjenu školskog kalendara.
  3. 23. septembra u vašem odgovoru sindikatu odbijate izmjenu kalendara.
  4. Tek 1. oktobra, predsjednik Kantonalnog odbora telefonski je pozvan u Vaš kabinet, dogovorena izmjena kalendara, poslan dopis obrazovnim institucijama i Sindikatima, uručena pozivnica za svečanost za 4. oktobar u Domu mladih. Dovoljno je pogledati pozivnicu za ovu manifestaciju na kojoj stoji Ministarstvo i potpis ministrice.

ZAJEDNIČKO OBILJEŽAVANJE SE RADI ZAJEDNO

 1. Sa Vašom tvrdnjom se slažemo, da nisu svi nastavnici članovi sindikata, ali potvrđujemo da jeste 98 % , a nisu ni svi navedeni nastavnici iz 14 kategorija za „ Nastavnika godine“.

Očekujemo da naše ministarstvo i ministrica uvažavaju ovaj važan datum za prosvjetnu zajednicu i da na vrijeme krenemo sa zajedničkim obilježavanjem, Komisijom i kriterijima u narednoj godini i tako pokažu svu spremnost na saradnju i dijalog.
Ovim dopisom Kantonalni odbor završava svu javnu pismenu korespodenciju vezanu za 5. oktobar, s nadom da ćemo uspostaviti partnerski odnos u domenu prava radnika u odgoju i obrazovanju.

KANTONALNI ODBOR

Odgovor Ministarstva na saopštenje sindikata.