Dopis Ministrici za obrazovanja, nauke i mlade povodom 05. oktobra – Dana nastavnika

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE

n/r  mr. Zineta Bogunić, ministrica

Predmet:  Izmjena nastavnog kalendara za školsku 2019/2020. godinu, traži se

 

Kao što Vam je poznato 5. oktobar od  MOR-a i UNESKO-a proglašen je za „Svjetski dan nastavnika“

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana je „ Mladi nastavnici: Budućnost profesije“.

Budući da 5. oktobar pada u subotu  ove godine svjetsko obilježavanje će se desiti u ponedjeljak  7. oktobra, a svaki sindikat koji je član  Education international (EI) može odredi i drugi datum obilježavanja.

Na osnovu člana 136. Kolektivnog ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo ( „ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 12/18), 5. oktobar je radni a nenastavni dan u Kantonu Sarajevo. Pošto 5. oktobar pada u subotu, organi sindikata su odlučili da će se taj dan obilježiti u petak 4. oktobra 2019. godine.

Na osnovu člana 39. stav 4.  Zakona o srednjem obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo, broj:21/17), molim Vas da u skladu sa navedenim Zakonom i Vašim ovlaštenjem donesete Odluku  o izmjeni školskog kalendara u skladu sa našim zahtjevom.

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.