Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih – Kanton Sarajevo – avgust 2019

U prilogu vijesti dat je Nacrt Zakona i ozmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih,
Ovaj Zakon u Nacrtu usvojen je na Skupštini Kantona Sarajevo 24.07. 2019. godine.
Javna rasprava je 30 dana. Primjedbe dostaviti Vladi Kantona i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ovaj Zakon značajan je za škole koje su se registrovale za obrazovanje odraslih, isto tako on je značajan i za škole koje se budu registrovale u budućnosti.