Odgovor na akt broj: 11103-05-4975119, od 16. 05.2019. godine

Poštovana Ministrice,

od Vas smo dobili akt broj: 11103-05-4975119, od 16. 05.2019. godine, kojim odgovarate na naš dopis broj: 05-2-lllll9, kojim smo izrazili PROTEST na nadin popunjavanja Komisije za izradu Pravilnika o inkluziji. Vašim dopisom jasno ste nam stavili do znanja da svjesno i namjerno niste željeli da predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Kantonalnog odbora bude članica Komisije za izradu navedenog pravilnika. Naš prijedlog bio je s ciljem da u komisiju predložimo stručnu i kompetentnu osobu, ali Vi ste procijenili da naša predstavnica ne odgovara nekim Vašim kriterijima.

U pismu navodite kako “smatrate” da predstavnik našeg Sindikata nije dobrodošao u sastav Komisije. Vi ste sebi uzeli za pravo da određujete koji će sindikat imati predstavnike u radu ove komisije.

Zaboravili ste da smo mi dva razlidita subjekta i da potpuno neovisno donosimo svoje odluke te da smo samostalni u svom radu. Ovdje Vas još jednom moram napomenuti da se mora otvoriti ravnopravan socijalni dijalog na što Vas obavezuju zakoni, Kolektivni ugovor i Sporazum Vlade Kantona Sarajevo sa Sindikatom i Udruženjem poslodavaca o formiranju Ekonomsko-socijalnog vijeća za Kanton Sarajevo.

Član 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12l18) glasi: “Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, školski odbori i direktori škola obavezuju se, prije usvajanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i akata koji utiču na radno-pravni, socijalni, profesionalni i materijalni položaj radnika u školi i djelatnosti, zatražiti prijedlog i mišljenje Sindikata, kao i omogućiti predstavnicima Sindikata učešće u izradi tih propisa i akata.”

Iz citiranog člana Kolektivnog ugovora jasno je da ste prekršili odredbe Kolektivnog ugovora, a u ovom slučaju je samo pitanje da li je to bilo namjerno ili nije.

Ovim putem moramo naglasiti da apsolutno nismo zadovoljni Vašim odgovorom.

S poštovanjem,

Faruk Bešlić, prof.

 

Cio Dopis u prilogu: