Predmet: Protest, dostavlja se

Poštovana,

upućujem oštar protest Vama kao resornoj ministrici zbog kršenja Odredaba Zakona o srednjem obrazovanju i Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Naime radi se o slijedećem:
SSVOONKBiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo od Vas je dobio akt broj. 11103-05-4975-3/19 od 27.02. 2019.godine kojim od nas tražite da dostavimo ime i prezime predstavnika Sindikata za imenovanje u Komisiju za izradu teksta Pravilnika o inkluzivnom obrazovanju. Sindikat je odredio svoju predstavnicu u navedenu Komisiju. Naša predstavnica je Jasna Durgut pedagogica u Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje. Jasna Durgut predstavlja radnike iz tri školska centra koji obrazuju učenike sa poteškoćama u razvoju. Mislimo da je naša predstavnica bila kompetentna da učestvuje u radu Komisije. Međutim, prošlo je duže vrijeme od kada Komisija radi i mi smo saznali da našu predstavnicu niste imenovali u sastav Komisije. Namaje nepoznat razlog zbog čega niste imenovali našu predstavnicu i ako ste od nas dopisom to tražili. Sindikat je zainteresovan da da doprinos u izradi teksta Pravilnika o inkluziji koji će kao podzakonski akt riješiti nedorečenosti u primjeni Zakona. Da je Sindikat djelovao u skladu sa vašim dopisom dostavljamo Vam naš dopis u prilogu. Mi se II Sindikatu pitamo zbog čega smo izostavljeni iz navedene aktivnosti, možde je u pitanju Vaš negativan stav prema Sindikatu ili je neka greška u Vašem ministarstvu. Dužno smo Vas podsjetiti na član 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu ( ” Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/18) koji na nedvosmislen način rješava pitanje organizovanjajavne rasprave i učešća Sindikata u Komisijama za izradu propisa.
Očekujemo Vaše očitovanje.

S poštovanjem,

Faruk Bešlić, prof.

 

Cio dokument u prilogu: