Podrška inicijativi za proglašenje Dana žalosti u Kantonu Sarajevo

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Edin Forto, premijer

Predmet: Podrška inicijativi za proglašenje Dana žalosti u Kantonu Sarajevo

Poštovani,

Podržavamo pokrenutu inicijativu SSOOiOFBiH- Kantonalnog odbora Kantona Sarajevo da se proglasi Dan žalosti i Kantonu Sarajevo povodom saobraćajne i nesreće u kojoj su živote izgubile radnice Osnovne škole „ Kovačići“ i stanovnice Kantona Sarajevo.

Očekujemo da ćete ovu inicijativu prihvatiti i proglasiti Dan žalosti u Kantonu Sarajevo.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić