Sastanak ministrice Bogunić sa predstavnicima sindikata obrazovanja: Ministarstvo i sindikati djelovat će u zajedničkom interesu

Radi uspostavljanja dobre saradnje sa sindikatima visokog, srednjeg, te osnovnog obrazovanja i odgoja u Kantonu Sarajevo, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Zineta Bogunić upriličila je danas sastanak sa njihovim predstavnicima Jasminom Velagićem, Ahmetom Lojom, Farukom Bešlićem i Saudinom Sivrom.

Tom prilikom je razgovarano o mnogim problemima u obrazovnom sistemu Kantona Sarajevo, od radno-pravnog statusa uposlenika, do potrebe da se stanje u obrazovanju unapređuje u svim njegovim segmentima kroz sistemske mjere i zakonsku regulativu.

Ministrica Bogunić je najavila kontinuiranu saradnju sa sindikatima, te je istakla da će sindikalni stavovi biti uvažavani u svim odlukama i pitanjima gdje moraju biti uključeni.

“Imam iznimno poštovanje prema sindikatima i smatram da ćemo dobro sarađivati. Kolektivni ugovori za sva tri nivoa obrazovanja bit će poštovani i želim istaći da će vrata Ministarstva uvijek biti otvorena za sindikalne predstavnike. Namjera mi je ući u suštinu svakog vašeg iznesenog problema, te smatram da radi buduće dobre saradnje i dogovora svako treba djelovati u svom domenu, Ministarstvo i obrazovne ustanove u stručnom, a sindikati u domenu radno-pravnih odnosa”, rekla je ministrica Bogunić ovom prilikom.

Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković koji je istakao “da je u koalicionom sporazumu vladajuće ’šestorke’ u Kantonu Sarajevo bitan akcent na dijalogu sa sindikatima kao i uvažavanju sindikalnih stavova”.

“Cilj nam je striktno poštivanje potpisanih kolektivnih ugovora. Uočili smo da nisu bili poštivani kada je riječ o osnovici za isplatu plate u protekloj godini, a poseban problem je bio sa visokim obrazovanjem za koje nije bila adekvatno planirana osnovica. U budžetu nisu bila planirana ni sredstva za nagrade uposlenicima u srednjem i osnovnom obrazovanju po kolektivnom ugovoru. To je sada ispravljeno i novci za te namjene su planirani Prijedlogom budžeta za 2019. godinu”, naveo je ovom prilikom predsjedavajući Konaković.

Preneseno sa službene stranice Vlade Kantona Sarajevo.