Sastanak po zahtjevu Koordinacije Sindikata

PREDMET: Sastanak po zahtjevu koordinacije Sindikata za razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu u hitnom postupku – traži se

Poštovani,

Koordinacija Sindikata SSSBiH Kantona Sarajevo koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo je dana 05. 12.2018.godine podnijela zahtjev Skupštini Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo, odnosno premijeru i resornim ministrima za razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu u hitnom postupku.

Prijedlog zakona koji je bio na 45. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 12.10.2018. godine, je proistekao iz sporazuma o izmjeni osnovice za obračun plaća za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2018.godine, potpisanih između Vlade Kantona Sarajevo i sindikata svih budžetskih korisnika.

Obzirom na saznanja Koordinacije Sindikata, da Vlada Kantona Sarajevo nije postupila po zahtjevu Kolegija Skupštine i dostavila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu Skupštini Kantona Sarajevo, tražimo da nam odgovorite na nas pisani zahtjev od 05.12. 2018. godine i da održimo hitan sastanak u cilju rješavanja ovog pitanja, a kako bi se potpisani sporazumi mogli realizovati i izvršiti isplata razlike plaća do kraja 2018.godine.

Predlažemo da sastanak održimo 12.12.2018. godine u 15,00 sati u prostorijama Vlade Kantona
Sarajevo.
Nadamo se da će te ovaj prijedlog prihvatiti i da će mo kroz socijalni dijalog iznaći rješenje kako u interesu članova ovih Sindikata, tako i Vlade Kantona Sarajevo kao poslodavca.

Cio dokument u prilogu: