Odgovor na obavještenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice od 30.03.2020. godine

Prijedlog poslodavaca da se u javnom sektoru smanje plaće za 20%, u momentu kada zaposleni članovi ovog Sindikata svakodnevno rade, kada sami pokušavaju nabaviti lična zaštitna sredstva (maske i rukavice), kompjutersku opremu za izvođenje nastave, ugovarati novi paket internetske podrške iz svog vlastitog džepa i kada im je direktno ugrožen život i zdravlje, najblaže rečeno je NEPRIMJEREN.

Više...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

„(3) Ministar može, u izuzetnim okolnostima (proglašenja nesreće, elementarne nepogode, prirodne nesreće, stanja neposredne ugroženosti, ratnog stanja i drugim izuzetnim situacijama), instrukcijom utvrditi izmijenjene kriterije o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i  srednjih škola u Kantonu Sarajevo.“

Više...